Ihmisten elämään ja yhteiskuntaan voi vaikuttaa monella tapaa. Mikä olisikaan tärkeämpää kuin puhdas vesi? Tampereen Vesi tekee työtä, jolla on suuri merkitys koko seudulle. Tarjoamme ihmisille ja yrityksille elintärkeää ja turvallista talousvettä. Vastaamme lähes 250 000 ihmisen jokapäiväisestä vesihuollosta ja noin 300 000 ihmisen jätevesihuollosta Tampereella ja Pirkkalassa. 

Teemme siis korkealaatuisen hanaveden eteen paljon työtä. Osaava 163 henkilön henkilöstömme takaa laadukkaat vesihuoltopalvelut kaupunkilaisille ja alueen yrityksille. Meillä on monenlaisia tehtäviä, mutta kukaan ei tee vettä yksin. Laboratoriosta asiakaspalveluun ja puhdistuksesta kiinteistönhuoltoon, olemme kaikki veden valmistajia. Heräsikö kiinnostus? Voit tutustua meihin lisää täältä: www.tampereenvesi.fi tai kurkata meidän Instagram tiliä @tampereenvesi


There are many ways to influence people’s lives and society. What could be more important than clean water? Tampere Water is doing work which has a great value to whole region. We provide people and businesses with vital and safe domestic water. We are responsible for the daily water supply of almost 250,000 people and the wastewater management of around 300,000 people in Tampere and Pirkkala.

We work hard to ensure high-quality tap water. Our skilled staff of 163 people ensures quality water services for citizens and businesses in the region. We have a wide range of tasks, but no one does water alone. From the laboratory to customer service and from purification to property maintenance, we are all water makers.Interested? You can read more about us at: www.tampereenvesi.fi or Instagram @tampereenvesi