Murata Finland contributes to the advancement of society with innovative sensor technology that makes driving safer and improves quality of life. We are a global market leading manufacturer of accelerometers, inclinometers and gyro sensors which provide crucial reliability and accuracy in various applications such automotive industry, health technologies and in industrial uses. We are part of Murata which employs over 73,000 people globally with over 1,000 people working in our technology center in Vantaa.

Our operations are divided into product development, production and business planning and development. Our R&D unit employs 200 experts, whose duties may be focused on MEMS or ASIC design or test system development, for example. Our production unit employs 500 professionals, and we have 200 experts in production support positions, such as maintenance, and quality-related positions. muratafinland.com


Murata Suomi edistää yhteiskunnan kehitystä innovatiivisella anturiteknologialla, joka parantaa autojen turvallisuutta ja ihmisten elämänlaatua. Olemme maailman johtava kiihtyvyys-, kallistus- ja kulmanopeusantureiden valmistaja. Tuotteemme tarjoavat äärimmäistä luotettavuutta ja tarkkuutta käyttökohteissaan autoteollisuudessa, terveysteknologiassa ja erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Kuulumme Murata-konserniin, joka työllistää maailmanlaajuisesti yli 73 000 ihmistä. Vantaalla sijaitsevassa teknologiakeskuksessamme työskentelee yli 1 000 ammattilaista.

Toimintamme jakautuu tuotekehitykseen, tuotantoon sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehitykseen. R&D-organisaatiossamme työskentelee 200 asiantuntijaa, joiden työtehtävät voivat painottua esimerkiksi MEMS- tai ASIC-suunnitteluun, testijärjestelmien kehittämiseen tai prosessikehitykseen. Tuotannossamme työskentelee 500 ammattilaista ja tuotantoa tukevissa tehtävissä 200 asiantuntijaa esimerkiksi huollossa sekä prosessi- ja tuotelaadun tehtävissä. muratafinland.com