On your wavelength.

Modulight suunnittelee, kehittää ja valmistaa lasereita lääketieteeseen, genetiikkaan ja muihin sovelluksiin. Yrityksen liiketoiminta kasvaa nopeasti ja kannattavasti. Pääosa myynnistä suuntautuu USA:han, mutta toimitamme laitteita ympäri maailmaa ja olemme mm. toimittaneet laserit maailman ensimmäiseen satelliittiin, joka sisältää optisen tiedonsiirtoverkon. Sijaitsemme Hermiankadun varressa Festian takana. Etsimme joka vuosi kesätyöntekijöitä, jotka voisivat kesän jälkeen jatkaa osa-aikaisena ja/tai opinnäytetyöntekijöinä. Perinne on ollut, että kesätyöntekijät ovat lopulta siirtyneet kokopäivätöihin meille.

Modulight designs, develops and manufactures lasers for medical and genetics fields and other industrial applications. Our business grows fast and profitably. The majority of our sales is targeted to US markets, but we supply devices all around the world and e.g. have delivered the lasers to the world’s first satellite with an optical communications network. We are located at Hermiankatu, right behind the Festia building of Tampere University’s Hervanta campus. We are constantly looking for bright students who could start as summer trainees, after which they stay as part-time employees and/or thesis workers. Traditionally, all summer trainees have eventually started full-time positions when suitable for them.