MET – Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta on monialainen biolääketieteen tekniikan, bioteknologian, lääketieteen ja terveysteknologian tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoinen yksikkö. Teemme kansainvälisesti merkittävää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Tiedekuntamme tutkimuksessa yhdistyy lääketieteen, biotieteiden ja tekniikan osaaminen tavoitteena saada aikaan niin uutta tietoa kuin yksilölle ja yhteiskunnalle merkittäviä uusia ratkaisuja ja innovaatioita terveyden ja hyvinvoinnin alueilla.

Tutkimuksemme keskittyy erityisesti biomateriaaleihin, biomittauksiin ja -kuvantamiseen, immunologiaan, kliiniseen lääketieteeseen, kudosteknologiaan, laskennallisiin järjestelmiin, mallintamiseen, sekä solu- ja molekyylibiologiaan. Poikkitieteellinen tiedekuntamme tarjoaa erinomaisen tutkimusympäristön bioteknologian, lääketieteen ja tekniikan yhteistyölle. Korkeatasoisen perustutkimuksemme edellytysten vahvistaminen on lähtökohtana soveltavan ja kaupallistettavan tutkimuksen kehittymiselle.

Tiedekuntamme on mukana myös SPARK Finland -verkostossa, jonka tavoitteena on parantaa terveysalan tutkijoiden ja tutkimuslähtöisten yritysten kaupallistamisvalmiuksia ja rakentaa Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa. Kiinteä yhteistyö terveydenhuollon palvelujärjestelmän kanssa mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä esimerkiksi uusina diagnostisina menetelminä ja hoitokäytäntöinä. Teemme yhteistyötä myös kotimaisten ja kansainvälisten lääketieteen ja terveysteknologia-alojen yritysten kanssa.

IN ENGLISH

MET – The Faculty of Medicine and Health Technology

The Faculty of Medicine and Health Technology (MET) is dedicated to pursuing world-class research and delivering high-quality education in the fields of biomedical engineering, biotechnology, medicine and health technology. We conduct internationally acclaimed basic and applied research. Our Faculty brings together research expertise in medicine, biosciences and technology and is committed to generating new knowledge and solutions that promote health and wellbeing and benefit both individuals and the broader society.

Our research interests focus on biomaterials, biosensors, immunology, clinical medicine, tissue engineering, computational systems, imaging, and cell and molecular biology.  MET hosts extensive research infrastructure: MET Core-facilities and Services  Our multidisciplinary Faculty provides a state-of-the-art environment for research that encompasses biotechnology, medicine and technology. Our high-quality basic research paves the way for applied research with commercial potential.  Our close collaboration with the healthcare sector enables us to utilise our research findings, such as new diagnostic methods and treatment options, in clinical practice.

Our Faculty is also a member of SPARK Finland, a programme that offers commercialisation support for academic researchers and research-based startups and promotes the growth of internationally competitive healthtech business in Finland.