MET-tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta on monialainen biolääketieteen tekniikan, bioteknologian, lääketieteen ja terveysteknologian tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoinen yksikkö. Teemme kansainvälisesti merkittävää perus- ja soveltavaa tutkimusta tavoitteena saada aikaan niin uutta tietoa kuin yksilölle ja yhteiskunnalle merkittäviä uusia ratkaisuja ja innovaatioita terveyden ja hyvinvoinnin alueilla. Korkeatasoisen perustutkimuksemme luo edellytykset soveltavan ja kaupallistettavan tutkimuksen kehittymiselle. Tiedekuntamme on mukana SPARK Finland -verkostossa, joka kehittää terveysalan tutkijoiden ja tutkimuslähtöisten yritysten kaupallistamisvalmiuksia ja rakentaa Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa. Kiinteä yhteistyö terveydenhuollon palvelujärjestelmän kanssa mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä esimerkiksi uusina diagnostisina menetelminä ja hoitokäytäntöinä. Teemme yhteistyötä myös kotimaisten ja kansainvälisten lääketieteen ja terveysteknologia-alojen yritysten kanssa.

Fysiikan laitos

Avoimet kesätyöpaikat

Fysiikan yksikkö kuuluu Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan yhtenä sen kolmesta tutkimusyksiköstä. Fysiikan yksikössä työskentelee noin 160 henkilöä, joista 10 on professoreita ja 8 tenure track -professoreita. Yksikkö on erittäin kansainvälinen: peräti 30 prosenttia työntekijöistä on kotoisin Suomen ulkopuolelta.

Fysiikan yksikön tutkimusalueita ovat aerosolifysiikka, laskennallinen fysiikka ja fotoniikka. Näillä profiloiduilla fysiikan aloilla yksikkö on mukana kansainvälisessä kärkitutkimuksessa. Tutkimusaiheet sivuavat mm. ilmakehän ilmiöitä, päästöjä, nanorakenteita, kvanttimekaniikkaa, numeerisia algoritmeja sekä valon ja aineen vuorovaikutusta. Yksikön periaatteena on toimia tasapainoisesti sekä perustutkimuksen että teollisten sovellutusten kehittämisen parissa. Fysiikan alalla perus- ja jatko-opinnoissa tehtävät opinnäytteet kytkeytyvät usein yksikön laboratorioissa tehtävään tutkimustyöhön.

Avoimet kesätyöt ovat tutkimusryhmäkohtaisia. Ota siis rohkeasti yhteyttä mielenkiintoiseksi kokemaasi ryhmään! Tutkimusryhmät löydät täältä:
Aerosolifysiikka
Fotoniikka
Laskennallinen fysiikka


MET

The Faculty of Medicine and Health Technology (MET) pursue world-class research and delivering high-quality education in biomedical engineering, biotechnology, medicine, and health technology. We conduct internationally acclaimed basic and applied research with aim to benefit health and wellbeing of individuals and the society. We provide state-of-the-art research environments and with our close collaboration with the healthcare sector enable us to translate our research outcomes, such as new diagnostic and treatment, to clinical practice. Our Faculty is a member of SPARK Finland offering commercialisation support for academic researchers and their startups and promotes the growth of healthtech business in Finland.

Physics Unit

Summer trainee positions

The Physics Unit is one of the three units in the Faculty of Engineering and Natural Sciences. The Physics Unit employs about 160 people, of which 10 are professors, 5 are associate professors, and 3 are assistant professors. The unit is highly international as 30 % of the personnel have an international background. The research focuses on three areas that are organized in three laboratories: Aerosol Physics, Computational Physics and Photonics.

The principle of the Physics Unit is to operate in a balanced way between fundamental scientific research and industrial applications. The thesis projects in physics are usually directly linked to the research carried out in the laboratories.

The open summer job positions depend on the individual research groups. So feel free to contact a group of your interest! Research groups can be found here:

Aerosol Physics
Photonics
Computational Physics