Danfoss — Engineering Tomorrow 

Danfossin laadukkailla tuotteilla ja palveluilla edistetään resurssien tehokasta käyttöä ja kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. Danfossin tuotteita ja palveluita käytetään mm. jäähdytyksessä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, moottoreiden ohjauksessa ja liikkuvissa laitteistoissa.

Meillä Danfossissa on vahva usko siihen, että innovaatiot ja hyvät tulokset syntyvät, kun yhdistämme ihmisiä, jotka eroavat toisistaan taustoiltaan, persoonallisuuksiltaan, taidoiltaan ja näkökulmiltaan. Meille on erittäin tärkeää huolehtia työntekijöidemme hyvinvoinnista, työoloista ja turvallisuudesta. Olemme sitoutuneet esimerkiksi saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja nostamaan naisten osuuden johtotehtävissämme 30 prosenttiin viimeistään vuoteen 2025 mennessä. 

Suomessa työllistämme noin 1000 henkilöä Vaasassa, Lappeenrannassa, Tampereella, Helsingissä ja Vantaalla. Opiskelijoille tarjoamme harjoittelupaikkoja, kesätöitä, tuntitöitä ja opinnäytetyöaiheita. jobs.danfoss.com/go/Summer-trainees-in-Finland/8777902/


Danfoss – Engineering Tomorrow

At Danfoss, we are engineering solutions that allow the world to use resources in smarter ways – driving the sustainable transformation of tomorrow. We believe that innovation and great results are driven by the right mix of people with diverse backgrounds, personalities, skills, and perspectives, reflecting the world in which we do business. Following our founder’s mindset ‘action speaks louder than words’, we set ourselves ambitious targets to protect the environment by embarking on a plan to become CO2 neutral latest by 2030In Finland, Danfoss has 1000 passionate employees in Vaasa, Tampere, Helsinki, Vantaa and Lappeenranta. jobs.danfoss.com/go/Summer-trainees-in-Finland/8777902/