Ei pelkkä harmaa insinööritalo!

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille ​- myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan. Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön 732 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.

Olemme tutkitusti yksi Suomen parhaista työpaikoista. Meillä työskentelee noin 260 työntekijää, ja työllistämme vuosittain noin tuhat henkilöä eri puolilla Suomea. Haluatko tulla mukaan tuomaan sähköä 1,5 miljoonalle suomalaiselle?  

Lue meistä työnantajana: https://caruna.fi/tietoa-meista/ura-carunalla


Not just another gray engineer house!

Caruna is a Finnish electricity network company. We secure the reliable distribution of electricity to our customers – also as electricity consumption increases and we move from fossil to renewable energy. By investing in the electricity network, we make sure that our customers can use domestic, renewable energy and become small-scale producers of electricity. We bring electricity to 732,000 customers in South, Southwest and West Finland, Joensuu and Koillismaa – equalling 20% of Finnish electricity distribution. 

We are one of the best workplaces in Finland with about 260 employees. Indirectly, we employ approximately a thousand people across different parts of Finland.

Read more about us: https://caruna.fi/tietoa-meista/ura-carunalla